Εδώ στην apartment.gr ξέρουμε ότι η αγορά ακίνητου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνει κάποιος στην ζωή του.
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγορά ακινήτου, τι πρέπει να πράξετε μετά και τι πρέπει να προσέξετε εάν είστε αλλοδαπός και θέλετε να επενδύσετε στην Ελλάδα.

Τι να γνωρίζετε πριν την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα
Είτε είστε κάτοικος Ελλάδος είτε είστε κάτοικος εξωτερικού, προκειμένου να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει: • να έχετε ή να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Για να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). • να υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και να πληρώσετε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση αυτή. Ως αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα πρέπει, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, να πληρώσετε το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται στο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Μάθετε για τον ΑΦΜ
O ΑΦΜ είναι ένας 9ψήφιος μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από την Φορολογική Διοίκηση σε κάθε συναλλασσόμενο και τον «ταυτοποιεί» με βάση τα ατομικά του στοιχεία, τον τρόπο πληρωμής των φόρων. Η πληρωμή του φόρου πραγματοποιείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή απευθείας στη Δ.Ο.Υ. με χρήση κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική) ή τραπεζικής επιταγής. την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.  Υπάρχει περίπτωση να δικαιούστε απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά την αγορά ακινήτου
Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις: να υποβάλετε τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να έχετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet, να πληρώνετε κάθε χρόνο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Η πληρωμή του φόρου γίνεται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Μάθετε για το TAXISNET
To taxisnet είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή της Φορολογικής Διοίκησης μέσω της οποίας ενημερώνεστε και τακτοποιείτε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ετήσιος φόρος που υπολογίζεται στα ακίνητα που έχετε στην κατοχή σας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές που μπορεί να έχουν επέλθει στα ακίνητα αυτά κατά τη διάρκεια του έτους.