Η εταιρεία apartment.gr ασχολείται με τις μεσιτικές υπηρεσίες καθώς και με την ανακαίνιση και κατασκευή κατοικιών . Ταυτόχρονα είναι η μοναδική εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα που παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες feng shui σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.